prigrūsti

prigrūsti
3 prigrū́sti tr. 1. pritrinti, primalti: Prigrū́dau grucios J. | refl.: Iš pusantro miežio grūdo penki bosai prisigrūdo Grz. 2. prikimšti: Jie (batai) buvo kiek dideli, ir į galus teko prigrūst popieriaus P.Cvir. Prigrūsk maišą dobilų Ktk. Prigrū́do pipirų sriubon, ir valgyti negali Č. Mūsų pilną tvartą kareiviai arklių prigrūdo Mt. Universitetų katedras caro vyriausybė stengėsi prigrūsti tik profesorių reakcionierių . Prigrū́dau (priverpiau) linų špuolę (ritę) Varn. Didžturčių piniginės pinigų prigrūstos J.Jabl. Teatras grūste prigrūstas . | refl. tr.: Į pypkę prisigrū́dau tabako Kt. Pilną burną duonos prisigrū́do Grž. 3. prikamuoti, primušti: Prigrū́do margąją karvės, nebesikelia Srv. 4. daug prigabenti, privežti: Kai prigrū́da malkų, užverčia visur, tai nė tako nėra Srv. Miestelin prigrūdo gyvulių ir žmonių begales A.Vien. Prigrū́do daug kareivių Ėr. 5. pagardinti, užkulti: Nū prigrū́džiau kopūstus su dešra Lz. Prigrū́sk košę kumpiu Lz. 6. refl. spraudžiantis prieiti, prikakti: Prisigrūsti prie ilgojo pardavėjų stalo buvo ne taip paprasta . Tiek žmonių, lig vakaro neprisigrūsi (neprieisi) Lnkv. | Pilna pirkia prisgrū́do žmonių Ad. Kad bus graži diena, tai ir svieto prisgrū̃s Trgn. \ grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; įgrūsti; išgrūsti; nugrūsti; pagrūsti; pargrūsti; pergrūsti; pragrūsti; prigrūsti; sugrūsti; užgrūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • prigrūsti — vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antgrūsti — 3 antgrūsti (ž.) 1. tr. primesti: Vokyčiai antgrūdo mums dar kelis savo kareivius Slnt. 2. refl. užeiti, atsigrūsti: Dar paskesniai antsigrūdę tenai kitos tautos S.Dauk. grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrūsti — 3 apgrūsti tr. 1. aptrinti: Biškį miežius putrai apgrūsk J. Apgrūdo avižas ir paliko, dabar man reikės baigti grūsti Kp. 2. aptrypti, apimti, apdaužyti: Kelias (sniego) apgrūstas – eit kažne kap gerai Lp. Dar jūs vežimą aptrankykit, apgrūskit (po …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrūsti — 3 atgrūsti tr. 1. atmušti, nuvarginti: Atgrūdau kojas, daugiau jau neisiu Arm. 2. refl. atsidirbti grūdant: Eik tu pagrūsk salietrą, mes jau atsigrūdom Kair. 3. nuvaryti, atginti: Milicija vos atgrūdo žmonis nu gaisro Varn. 4. atvaryti: Savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūsti — 3 grūsti, da ( džia K), do ( dė) tr. 1. trinti, smulkinti, malti: Aš grūdu kruopas Skp. Su grūdekliu (krušekliu) grūdžiu aš grūdus J. Grūsk kanapius su kruštuviu J. Miežius grūsti K. Grucė grūsti nuobodus darbas Ukm. Eik košę grūsti Skr. Kanapių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrūsti — 3 išgrūsti tr. 1. išmalti: Daug nepilk avižų pieston, tai geriau išgrūsi Gg. 2. išmušti, išdaužti: Grūdo grūdo, kol dugną išgrūdo Srv. Argi tai vienam ir dantis išgrūda! Gmž. Ledai išgrūdo žiemkenčius javus rš. | Visos ganyklos išgrūstos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • neatbūtinas — neatbūtinas, à adj. (3a), neatbūtinas, a (1) NdŽ būtinas. neatbūtinaĩ adv. Dl, Krš, neatbūtinai NdŽ: Rugiai jau byra, šiandie neatbūtinaĩ reikia pradėt pjaut Krs. Tu neatbūtinaĩ ateik pats Dr. Vaikai tai neatbūtinaĩ susipurvina Pnd.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugrūsti — 3 nugrūsti tr. 1. nutrinti: Grucę nugrūsk, t. y. nukrušk J. Ar gerai nugrūdai kruopas? Trgn. Nugrūsto grikio ir miltas baltesnis Lš. Bulbes nugrūsk, kad būt geriau skusti Pmp. 2. nukišti, nudėti: Jis dar giliau nugrūdo ranką į kišenių rš. Kur tu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numurdyti — numùrdyti tr. 1. murdant nustumti tolyn: Numùrdyk šieną į pastogius J. ║ murdant nuspausti žemyn: Aš numùrdžiau plunksnas – jau toli nepilnas indas J. 2. nukišti, nudėti, numesti: Tu man skepetaitę numurdei rš. | refl.: Jei nusimùrdys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagrūsti — 3 pagrūsti tr. 1. sumušti, sukulti: Neganda, jau pagrūdo vėl zboną! Lz. 2. pakišti: Kažkur pagrūda čebatus, o rytą visas kertes išmaišo beieškodamas Rk. Tik terkšt ližę pečiun ir pagrūdo laumę liepsnon (ps.) Ml. | Pagrūdo (įsivarė) rakštį Ds. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”